ԵՒ ԱՀԱ…ԴԷ­ՊԻ ՋԱ­ՒԱԽՔ

0 0
Read Time:1 Minute, 28 Second

 Հինգ­շաբ­թի Յու­լիս 19ի առա­ւօտ­եան, 13 երի­տա­սարդ­ներ, որոնք պի­տի գոր­ծուղ­ուին Ջա­ւախք, հա­ւաք­ուե­ցան Նիւ Եորք եւ ճամ­բայ ելան դէ­պի Երե­ւան: Այս երի­տա­սարդ­նե­րը պի­տի ղե­կա­վա­րեն Հ.Օ.Մ.-ի եւ Հ.Ե.Դ.-ի հետ գոր­ծակ­ցա­բար կազ­մա­կերպ­ուած ճամ­բա­րին մաս­նակ­ցող­նե­րը, որոնց թիւը կը գե­րա­զան­ցէ հա­րիւ­րը:

Այս­պէս, Գա­նա­տա­յէն Սե­ւակ Յա­րու­թիւն­եանն ու Լու­սի Մխի­թար­եա­նը, Քա­լի­ֆորն­իա­յէն Ալիք Պէր­պէր­եա­նը, Շի­քա­կո­յէն` Սա­հակ Զա­քար­եան եւ Թա­մար Ալեք­սան­եան, Փրո­վի­տըն­սէն` Րաֆ­ֆի Ռշտու­նի, Ատամ Աքչ­եան եւ Թա­մար Տի­ար­պի, ֆի­լա­տելֆ­իա­յէն` Րաֆ­ֆի Յո­վա­կիմ­եանն ու Մհեր Վար­դան­եա­նը,  Ուա­շինկ­թը­նէն` Թա­մար Սամ­ուէլ­եանն ու Քրիս­տա­փոր Արապ­եա­նը եւ Պոս­թը­նէն Սօ­սէ Պէ­օ­ճէք­եա­նը, մեծ խան­դա­վա­ռու­թեամբ մեկ­նե­ցան Ջա­ւախք:

 Այս խմբա­պետ­նե­րը պատ­րաս­տած են շատ մը դա­սա­խօ­սու­թիւն­ներ, ձե­ռա­յին աշ­խա­տանք­ներ, խա­ղեր, պա­րեր ու եր­գեր:  Անոնք մաս­նակ­ցած են նա­խա­պատ­րաս­տա­կան դա­սա­խօ­սու­թիւն­նե­րու: Կա­րե­լի է օրա­կան տե­ղե­կու­թիւն­ներ ստա­նալ Ախալ­քա­լա­քի եւ Ախալց­խայի ճամ­բար­նե­րէն, այ­ցե­լե­լով Հ.Ե.Դ.-ի Դէ­պի Ջա­ւախք դի­մա­տետ­րի հաս­ցէ­էն:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles