ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՆԳԱՄ ԸԼԼԱԼՈՎ ՊՈՍԹԸՆԻ ՔԵՐՄԷՍԸ ՄԵԾ ՅԱՋՈՂՈՒԹԵԱՄԲ ՊՍԱԿՈՒԵՑԱՒ

0 0
Read Time:2 Minute, 29 Second

Անց­եալ տա­րի տրուած էր ազ­դան­շա­նը Պոս­թը­նի Հայ Մշա­կու­թա­յին եւ Կրթա­կան Կեդ­րո­նի քեր­մէ­սին: Այս տա­րի ալ, նոյն­քան խան­դա­վա­ռու­թեամբ կա­տար­ուե­ցաւ քեր­մէ­սը, Սեպ­տեմ­բեր 9,10 եւ 11, 2011ին: Ար­դա­րեւ, աւե­լի քան հինգ հա­զար այ­ցե­լող­ներ ժա­մա­նե­ցին քեր­մէ­սին վայ­րը, որ տե­ղադր­ուած ու սար­քա­ւոր­ուած էր, կեդ­րո­նին պատ­կա­նող կա­ռա­տան շրջա­փա­կէն ներս:

Այս առ­թիւ կեդ­րոնն ու կա­ռա­տու­նը բաժ­նող ճամ­բան փակ­ուած էր եւ եր­թե­ւե­կող ինք­նա­շարժ­նե­րու փո­խա­րէն, հոծ բազ­մու­թիւն մը կը վա­յե­լէր այս յա­ջող ձեռ­նար­կը:

Նշուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան բա­նա­կի 20-ամ­եա­կը: Այս առ­թիւ Ուա­շինկ­թը­նէն հրա­ւիր­ուած էր տեղ­ւոյն դես­պա­նա­տան զի­նուո­րա­կան կցորդ Գնդա­պետ Մես­րոպ Նա­զար­եան, որ խօսք առաւ եւ շնոր­հա­ւո­րեց այս ձեռ­նարկն ու Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րան­կա­խա­ցու­մը:

Գե­ղար­ուես­տա­կան յայ­տա­գիրն ալ ճոխ էր: Ելոյթ ու­նե­ցաւ հայ­րե­նի սիր­ուած եր­գիչ` Թա­թան եւ Լոս Ան­ճե­լը­սէն ժա­մա­նած “Էլե­մընթ“ խում­բը: Նա­եւ ելոյթ ու­նե­ցաւ Ֆի­լա­տելֆ­իոյ “Առա­ւօտ“ խում­բը, ճէզ երաժշ­տու­թեան մէջ մաս­նա­գի­տա­ցած Կա­րէն Քո­չար­եան եւ իր խում­բը եւ Պոս­թը­նաբ­նակ հան­րա­ծա­նօթ փո­ղա­հար Ճե­րի Պեր­կոն­զի: Իսկ Կիրակի ելոյթ ունեցաւ Պոսթընի “Առաւօտ“ խումբը:

Պոս­թը­նի Հայ Մշա­կու­թա­յին եւ Կրթա­կան Կեդ­րո­նի ան­դամ­նե­րը ցոյց տուին իրենց նուի­րումն ու անա­չառ եւ հե­տե­ւո­ղա­կան աշ­խա­տան­քը: Գոր­ծի լծուած էին բո­լոր տա­րի­քի պոս­թը­նա­հա­յե­րը: Անոնք տրա­մադ­րած էին ամ­բողջ շա­բա­թա­վերջ մը:

Նշենք թէ անց­եալ տար­ուայ յա­ջո­ղու­թե­նէն տպա­ւոր­ուած, Պոս­թը­նի Հայ Մշա­կու­թա­յին եւ Կրթա­կան Կեդ­րո­նի ատե­նա­պետ` Արա Նա­զար­եան, անդ­րա­դառ­նա­լով այս շռնդա­լից յա­ջո­ղու­թեան մա­սին ըսած էր.-Մե­զի հա­մար, սպաս­ուա­ծէն աւե­լի էր ար­ձա­նագր­ուած յա­ջո­ղու­թիւնը: Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.ի մէջ առա­ջին ան­գամն է որ այս­պի­սի ձեռ­նարկ կը կազ­մա­կեր­պենք: Վստահ  եղէ՛ք, որ տա­րե­կան դրու­թեամբ պի­տի կրկնենք:

Այդ­պէս ալ եղաւ եւ մեծ յա­ջո­ղու­թեամբ պսակ­ուե­ցաւ այս քեր­մէ­սը:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles