“ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ ՆԵՐԳՐԱՒԵԼՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՈՒՆԻՆ ՀԱՄԱ-Հ.Մ.Ը.Մ.-ԱԿԱՆ ՄԱՇՏԱՊ“, ԿԸ ՅԱՅՏՆԷ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն. -Ի ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ԱՏԵՆԱՊԵՏ ԵՂԲ. ՎԱՀԷ ԹԱՆԱՇԵԱՆ

0 0
Read Time:5 Minute, 31 Second

55  Հ.Մ.Ը.Մ.-ի 24-րդ Նաւասարդեան խաղերու առթիւ, խմբագրութիւնս հարցազրոյց մը լոյս ընծայած է Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջանի ատենապետ Վահէ Թանաշեանի հետ: Ստորեւ, ամբողջութեամբ լոյս կ՛ընծայենք այս հարցազրոյցը.- Հ/ Նիւ Եորքի մէջ կատարուելիք 24-րդ Նաւասարդեան խաղերուն մասին կարելի է որոշ մանրամասնութիւններ եւ յաւելեալ տեղեկութիւններ փոխանցել: Պ/ Նախ կ՛ուզեմ ըսել թէ ինչպէս ձեր հարցումին մէջ նշեցիք, այս խաղերը առաջին անգամ ըլլալով պիտի կոչուին Նաւասարդեան խաղեր։ Այս որոշումը առնուեցաւ շրջանիս ներկայացչական ժողովին կողմէ, նոյեմբեր 2013-ին։ Ուրեմն, Նիւ Եորքի 2014-ի Նաւասարդեան խաղերուն, որ տեղի պիտի ունենայ Յուլիս 3էն 6ի միջեւ, պիտի մասնակցին շրջանիս տասը մասնաճիւղերը, ինչպէս նաեւ Գանատայէն, Թորոնթայի մասնաճիւղի երեց տղոց պասքէթպոլի խումբը։ Խաղերը կ՛ընդգրկեն ոտնագնդակի, կողովագնդակի, վոլիպօլի, լողի եւ աթլէթիզմի մրցաշարքեր։ կը նախատեսենք 450 մարզիկի մասնակցութիւն։ Ինչպէս միշտ, այս խաղերու ընթացքին տեղի պիտի ունենայ ընկերային ձեռնարկներ։ Շաբաթ Յուլիս 5ի երեկոյեան տեղի պիտի ունենայ Յաղթանակի Պարահանդէսը, եւ Կիրակի Յուլիս 6-ի կէսօրին՝ սովորութիւն դարձած փակման հանդիսութիւնը, որ պիտի ընդգրկէ մարզական եւ սկաուտական խումբերու տողանցքը, եւ խմբային խաղերու բաժակներու բաշխում։ Կ՛ուզեմ յիշեցնել թէ այս խաղերը տեղի կ՛ունենան Արեւելեան Ամերիկայի Առաջնորդ՝ Գերաշնորհ Տէր Օշական Արքեպիսկոպոս Չօլոյեանի բարձր հովանաւորութեան տակ։p6-7 hmem 1 Հ/ Յառաջիկայ ամիսներուն կատարուելիք աշխատանքներու գծով, ի՞նչ ունիք կատարելիք: Շրջանէն ներս կամ համա- Հ.Մ.Ը.Մ.-ական ձեռնարկներ կա՞ն, որոնց մասին կարելի է մանրամասնել: Պ/ Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական ձեռնարկներու ծիրին մէջ, Յուլիս 31-էն մինչեւ Օգօստոս 10-ը, տեղի պիտի ունենայ Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական 10-րդ բանակումը, Բիւրականի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի բանակավայրին մէջ։ Հոս կ՛ուզեմ յիշել թէ այս տարի, շնորհիւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդրոնական Վարչութեան ջանքերուն, եւ նախագահ Սերժ Սարգսեանի աջակցութեան, Հայրենի պետութեան կողմէ, 2011-ի նուիրուած բանակավայրի կից հողաշերտը, եւ բանակավայրը, բաւական նորոգութեններէ ետք, պատրաստ պիտի ըլլան ընդունելու 800-էն աւելի սկաուտներ (նախորդ տարիներուն 500 էր)։ Շնորհիւ թիւի բարձրացման, շրջանս պիտի մասնակցի 100 սկաուտներով։ Պատուիրակութեան խմբապետն է, շրջանային խմբապետ Եղբ. Սմբատ Տրամկոչեան, իսկ փոխ խմբապետ՝ շրջանային խմբապետուհի Քոյր Սօսէ Պէօճեքեան։ Որպէս նախապատրաստութիւն, Շրջանային Սկաուտ Խորհուրդը եւ Շրջանային Խմբապետութիւնը կազմակերպեցին 3 դաստիարակչական սեմինարներ, նպատակ ունենալով շրջանիս լաւագոյն եւ տիպար ձեւով մասնակցութիւնը։ p6-7 hmem 2Բանակումի նախօրեակին, Կեդրոնական Վարչութիւնը պիտի կազմակերպէ, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Սկաուտական բարձրագոյն կարգի՝ Արարատեան Կարգի գործնական դաստիրակչական հանգրուանը, որուն շրջանս պիտի մասնակցի շրջանային խմբապետ Եղբ. Սմբատ Տրամկոչեան եւ շրջանային խմբապետուհի Քոյր Սօսէ Պէօճեքեան։ Գործնական այս հանգրուանէն առաջ, բոլոր թեկնածուները մասնակցեցան տեսական հանգրուանի աշխատանքներուն, եւ պատրաստեցին իրենց թեզերը։ Այս հանգրուանները յաջողութեամբ աւարտած խմբապետները պիտի ստանան Արարատեան կարգ։ Որպէս շրջանային մակարդակի ձեռնարկ, մեր յաջորդ նախատեսած ձեռնարկ պիտի ըլլայ երիտասարդական հաւաք, որուն պիտի մասնակցին 20-30 տարիքի երիտասարդներ, որոնք կեանքի պայմաններու բերումով կը հեռանան, կամ անգործօն կը դառնան։ Հ/ Ընդհանուր պատկեր մը ունի՞ք թէ վերջին տասնամեակին, ի՞նչ կը ներկայացնէ Հ.Մ.Ը.Մ.-ականներու թիւը, շրջանէն ներս: Պ/ Վերջին 10-ը տարիներուն անդամներու թիւի տեսակէտէն, մեծ փոփոխութիւն չէ եղած, շրջանիս թիւը եղած է 1200 անդամի շուրջ։ p6-7 hmem 3Աս թիւը կը նեռարէ՝ սկաուտ, մարզիկ եւ անդամ։ Նկատելի է 20-30 տարիքի անդամներուն սակավութիւնը, ճիշդ այս պատճառով, շրջանային վարչութիւնս որոշեց կազմակերպել վերոյիշեալ դաստիարակչական հաւաքը։ Հ/ Թուական եւ գործունէութեան իմաստով, ի՞նչ վիճակ կը ներկայացնէ Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջանի Հ.Մ.Ը.Մ.-ը: Պ/ Ներկայիս շրջանս ունի մօտաւոր 1150 անդամ, գործունէութեան իմաստով՝ ըլլան մասնաճիւղային եւ շրջանային մակարդակով հիմնուած են ընթացիկ աշխատանքներու կազմակերպումով, ինչպիսի են, շրջանային մարզական խաղեր, բանակումներ եւ սեմինարներ, մասնաճիւղի սկաուտական բանակումներ եւ սեմինարներ, կարգ մը մասնաճիւղերու մարզական խումբերը կը մասնակցին, տեղական մրցաշարքերու։ Հ/ Բաղդատած անցեալին եւ ապրելակերպի փոփոխութիւններուն, ի՞նչ կը նշանակութիւն ունի մարզիկներու եւ յատկապէս սկաուտներու գործունէութիւնը, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ընտանիքէն ներս: Պ/ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի համար մարզական եւ սկաուտական աշխատանքները, պարզապէս միջոցներ են, ծառայելու միութեանս նպատակին, այլ խօսքով, մեր նպատակը լաւ սկաուտ կամ լաւ մարզիկ պատրաստել չէ, այլ՝ լաւ Հայեր։p6-7 hmem 6 Այս ըսելով հանդերձ, կը դիմագրաւենք դժուարին կացութիւն հարմարուելու ներկայ ընկերութեան արդիական միջոցներու ընձեռած կարելիութիւններուն, սակայն կը հաւատանք, որ այդ արդիական միջոցները չեն կրներ հայ պատանին տալ ինչ որ Հ.Մ.Ը.Մ.-ը կրնայ տալ։ Մենք կը հաստատենք թէ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ընձեռած, ընկերային կեանքը մարզաւաններու եւ բանակավայրերու մէջ, չես կրնար գտնել համացանցի, “էքս պօքսի“, “Ֆեյսպուքի“ կամ “Ինսդակրամի“ մէջ, ընկերասիրութեան, պահակութեամբ՝ միւս սկաուտին ապահովութեան համար արթուն մնալը, խարոյկի շուրջ հաճելի պահերը, եւ մարզական դաշտերուն վրայ, բանակավայրերուն եւ ակումբներուն մէջ։ Հ/ Ի՞նչ միջոցներով կարելի պիտի ըլլայ ներգրաւել երիտասարդութիւնը եւ այս գծով որո՞նք պիտի ըլլան ապագայ թիրախներն ու մարտահրաւէրները: Պ/ Երիտասարդութեան ներգրաւելու աշխատանքերը ունին Համա-Հ.Մ.Ը.Մ.-ական մաշտապ։ Վերջին 7-8 տարիներու Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Կեդրոնական Վարչութեան ամենակաւոր աշխատանքներէն մէկը եղած է ռազմավարական ծրագրումը, որը արդէն սկսած է գործադրութեան դրուիլ փորձարական ծրագիրներու կիրարկումով “փայլըդ փրոճէքթ“, այս ծրագիրը կը բաղկանայ 5 կէտերէ.-p6-7 hmem ffp6-7 hmem int2 1. Միաւորներու ստեղծում 2. Ապագայ ղեկավարներու փորձառական ծրագիր “ինթերշիփ բրօկրամ“ 3. Համացանցի վրայ անմիջական հաշուապահական ծրագիր 4. Երիտասարդական ծրագիր 5. Արհեստագիտական տեղեկութիւն Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Արեւելեան Շրջանը պիտի մասնակցի վերոյիշեալ 5 ծրագիրներուն։ Հ/ Արհեստագիտութեան օգտագործումն ու արդիականացած ապրելակերպը ի՞նչ դերակատարութիւն եւ ազդեցութիւն պիտի ունենան գործունէութեան վրայ: Պ/ Պիտի օգտագործենք արդիական այս միջոցները, որպէսզի քայլ պահենք արդի ընկերութեան հետ, եւ այս միջոցներու ընձեռած դուրութիւններուն օգտուելով, լայնածաւալ քարոզչական աշխատանք կը տանինք եւ պիտի տանինք, լուսաբանելու Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ընձեռած հատկութիւնները, որոնք ինչպէս վերը ըսի, հատուկ են Հ.Մ.Ը.Մ.-ին։ Հոս կ՛ուզեմ յիշեցնել թէ վերջերս Հ.Մ.Ը.Մ.-ը համաձայնագիր մը կնգած է “Google“ ընկերութեան հետ, օգտագործելու “Google“-ի ընցերած ելեկտրոնային նամակի, հաղորդակցութեան, արխիւներու, եւ այլ միջոցները, դիւրացնելու միութեանս աշխատանքը, եւ արդէն Արեւալեան Ամերիկայի Շրջանային մակարդակով կը կիրարկենք, Homenetmen.org, ելեկտրոնային նամակները, “haungout“ հերթական ժողովներու համար, եւ “Google Drive“արխիւներու փոխանակման համար։ Հ/ Համեմատած անցեալի եւ ներկայի օրերուն, յառաջիկայ տարիներուն, ի՞նչ պիտի ըլլայ Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա.Մ.Ն. Արեւելեան շրջանի գործընթացը: Պ/ Կը կարծեմ պիտի ունենանք աւելի երիտասարդ ղեկավարութիւն, երիտասարդները պիտի բերեն իրենց ներդրումը շրջանիս բոլոր մասնաճիւղերուն մէջ եւ պիտի շարունակենք հանուն միութեան փարաւոր ընթացքին։ Վստահ եմ երիտասարդութեան մասնակցութեան, որովհետեւ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի աշխարհածրիւ ընտանիքը լայնածաւալ աշախանք կը տանի այս ուղղութեամբ, եւ վերոյիշեալ ռազմավարական ծրագրումի հիմնական նպատակներէն մէկն է երիտասարդութեան ներգրաւումը, աւելին, արդէն շրջանիս վարչութիւններու եւ յանձնախումբերու 50 տոկոսէն աւելի են երիտասարդ տարերը։ Հ/ Եզրակացութեան խօսք ունի՞ք փոխանցելիք: Պ/ Հ.Մ.Ը.Մ.-ի իր 25000 աւելի անդամներով եւ աւելի հարիւրէ աւելի մասնաճիւղերով, եւ իր աշխուժ գործուղութեամբ հայկական իրականութեան մէջ, անենամեծ կազմակերպութիւնն է։ p6-7 hmem int1Հ.Մ.Ը.Մ.-ը այս հզօրութիւնը կը պարտի իր գաղափարական հիմնական չորս յատկանիշներուն , որոնք էն՝ անոր ազգային դիմագիծը, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի հոմանիշ դարձած բարոյականութիւնը, անդամներու միջեւ տիրող եղբայրասիրութիւնը եւ միութենական կարգապահութիւնը։ Այս 4 յատկութիւններկ եղան Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ուժի աղբիւրը եւ անոնց մէջ կը խտանան Հ.Մ.Ը.Մ.-ի յառաջդիմութեան խաղտնիքը։ Այսպէս մեր շրջանը պէտք է արդուն պահակը ըլլայ միութեան գաղափարաբանութեան, որպէսզի հասնինք նորանոր յաջողութիւններու եւ ապահովենք Հ.Մ.Ը.Մ.-ին ընթացքը դէպի փայլուն ապագայ։

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles