Գոմին Մէջ Ծնած Մանուկը

0 0
Read Time:3 Minute, 1 Second

Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի
Ծննդեան Պատգամը

Գործադիր տնօրէն՝ Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան
avedaranagan

Ս. Ծննդեան մասին բազմաթիւ պատմութիւններ գրուած են, բայց անոնցմէ ոչ մէկը այնքան գեղեցիկ եւ նշանակալից է որչափ այն պատմութիւնը, որ կը կարդանք Աւետարան Ըստ Մատթէոսի եւ Ղուկասի առաջին գլուխներուն մէջ:

Այնտեղ պարագայ մը կայ որ գուցէ երբեմն մեր ուշադրութենէն կը վրիպի, սակայն եւ այնպէս սրտառուչ եւ այժմէական պատգամ մը կը հաղորդէ: Ասիկա Յիսուս Մանուկին գոմի մը մէջ ծնած ըլլալու եղելութիւնն է:

Յիսուսի ծննդեան պատմութիւնը ծանօթ է: Օգոստոս կայսրի հրովարտակով, Հռովմէական կայսրութեան ընդարձակ տարածքին՝ մարդահամարի պատրաստութիւններ տեղի կ՚ունենային: Յովսէփ եւ Մարիամ Նազարէթ քաղաքէն Բեթլեհեմ եկած էին մարդահամարի արձանագրութեան համար: Մարիամ յղի էր եւ իր ծննդաբերութեան օրերը մօտեցած էին: Երկար ճամբորդութենէ մը յետոյ, Բեթլեհեմ հասած էին եւ իջեւանելու տեղ կը փնտռէին, բայց պանդոկին մէջ տեղ չկար: Անոնք ստիպուեցան ապաստան գտնել գոմի մը մէկ անկիւնը:

Գոմը, ընտանի անասուններու բնակարանն էր, եւ բնականաբար աղտոտ եւ անյարմար վայր մըն էր մարդոց կեցութեան համար: Կրնանք երեւակայել հոգեկան տագնապը եւ ֆիզիքական նեղութիւնը Մարիամի եւ Յովսէփի այդ անբաղձալի կացութեան մէջ: Ահա այդ պայմաններու մէջ, աղտոտ ախոռի մը մէկ անկիւնը Մարիամ ծնունդ կ՚ուտար իր անդրանիկ զաւկին: Այսպէս, նորածին Յիսուս Մանուկը իր աչքերը առաջին անգամ կը բանար անհիւրընկալ եւ գարշահոտ գոմի մը մէջ:

Քիչեր գիտէին որ գոմի մէջ ծնող այդ հրաշալի Մանուկը կոչուած էր մարդկութեան մեծագոյն բարերարն ու փրկիչը ըլլալու: Դժբախտ պարագաներու մէջ ծնող Բեթլեհեմի այդ աննման Մանկիկը եթէ լեզու ունենար խօսելու պիտի ըսէր. «Այս ի՜նչ անգութ եւ մեղաւոր աշխարհ մըն է… ճիշտ անոր համար Ես աշխարհ եկայ մեղաւոր մարդկութիւնը իր մեղսալից վիճակէն ազատելու»:

Գոմի մը մէջ ծնած Բեթլեհեմի Մանուկը որ մարդկութեան Փրկիչը պիտի ըլլար… : Սրտառուչ բայց նաեւ գօտեպնդիչ եւ մշտանորոգ պատգամ մը կայ առաջին Ս. Ծնունդի այս պատկերին մէջ: Յոյժ խորհրդանշական է որ Աստուած աշխարհ կուգայ իր Միածին Որդիին միջոցաւ ամենէն յետին եւ աղտոտ տեղ մը, ախոռի մը մէկ անկիւնը՝ մաքրելու զայն իր ապականութենէն: Ամենէն անսպասելի վայրը իրեն ծննդավայր դարձնելով խորիմաստ պատգամ մը կը հաղորդէ մարդկութեան. թէ Աստուած կուգայ ազատելու մեղաւոր մարդը մեղքի տիղմէն վերցնելու եւ իրեն նոր կեանք տալու:

Դժբախտաբար քսան դարեր յետոյ երբ կը նայինք մեր ժամանակակից աշխարհին, Յիսուսի ծննդավայրէն սկսելով մինչեւ երկրագունդի հեռաւոր մասերը, կը տեսնենք նոյն տխուր պատկերը: Մեղաւոր մարդը դեռ կը շարունակէ մեղքի «ախոռ» ին մէջ ապրիլ: Կը վրդովինք երբ ականատես եւ ականջալուր կ՚ըլլանք մարդոց իրարամերժ յարաբերութիւններուն, անգթութիւններուն եւ թշնամութիւններուն վրայ, որոնք նուազ կեղտոտ ու գարշահոտ չեն քան Բեթլեհեմի գոմը: Երբ կ՚իմանանք Միջին Արեւելքէն մինչեւ Հեռաւոր Արեւելք, Ափրիկէէն մինչեւ Հիւսիսային ե Հարաւային Ամերիկաներու մէջ պատահող մարդկային արժէքներու բռնաբարումին, հոգեւոր արժէքներու սրբապղծումին մասին, կը տարուինք մտածելու թէ արդեօք ի՞՚նչ փոխուած է արդի մարդոց նկարագրէն՝ բաղդատած հին ժամանակներու մարդոց նկարագրէն ու կենցաղէն: Ճշմարտութիւնը այն է որ առանց Աստուծոյ մարդը նոյնն է եւ նոյնը պիտի մնայ իսպառ: Այս պատճառով էր որ Աստուած ղրկեց իր Միածին Որդին որպէս զի զայն փրկէ իր մեղսալի վիճակէն: Մխիթարիչ իրականութիւնը այն է, որ Ան երբեք չէ լքած մարդ արարածը: Ան տակաւին կը շարունակէ մտնել ամենէն կեղտոտ սրտերու մէջ, մաքրելով, սրբելով եւ նոր կեանք պարգեւելով անոնց: Ա՚յս է Ս. Ծնունդի գլխաւոր պատգամը:

Արդարեւ, Բեթլեհեմի գոմին մէջ ծնող Մանուկը մարդացեալ Աստուածորդին էր, որ աշխարհ եկաւ ցոյց տալու թէ ինք Էմմանուէլ է (որ կը նշանակէ, «Աստուած մեզի հետ է»). թէ ինք աշխարհի Փրկիչն է, եւ կարող է մարդիկ վերցնել եւ ազատել մարդ արարածը իր մեղսալի եւ թշուառ վիճակէն. թէ ինք կարող է մաքրել ամենէն աղտոտ սրտերը եւ զանոնք Աստուծոյ տաճար դարձնել:

Իցի՜ւ թէ Ս. Ծննդեան այս օրհնեալ եղանակին, ամէն հայորդի երկնային իմաստութիւն ունենայ իր սիրտը բանալու եւ թոյլ տալու որ Բեթլեհեմի նորածին Արքան իր կեանքին Տէրն ու Փրկիչը դառնայ:

Այն ատեն Ս. Ծննդեան հինաւուրց բայց դասական յայտարարութիւնը նշանակալից պիտի դառնայ իրեն համար եւ ինքն ալ լի-իրաւ իմաստով պիտի յայտարարէ «Քրիստոս ծնաւ եւ յայտնեցաւ, ձեզի եւ մեզի մեծ աւետիս»:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social profiles