ԳԻՒՄ­ՐԻՆ ԿԸ ՊԱՐՊ­ՈՒԻ

0 0
Read Time:2 Minute, 47 Second

p5 new_gyumri  ԵՐԵ­ՒԱՆ (“Արմ­թայմզ“).- Երկ­րա­շար­ժէն քսա­նը­հինգ տա­րի ետք, Գիւմ­րին կը մնայ ցնցուած: Այն­քան մը, որ լուրջ մտա­հո­գու­թիւնը կը ստեղ­ծէ ար­տա­գաղ­թը: Ազ­գա­յին վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թեան պաշ­տօ­նա­կան տու­եալ­նե­րը, ցոյց կու տան թէ, Յու­լիս 1, 2012-ի դրու­թեամբ Գիւմրիի մէջ կը բնա­կէր 145,700 մարդ, իսկ 2013-ին` 120,700, այ­սինքն` մէկ տար­ուան մէջ 25,000 գիւմ­րե­ցի լքած է քա­ղա­քը:

Վեր­ջին երեք տար­ուան ըն­թաց­քին մեծ թա­փով շա­րու­նա­կուող ար­տա­գաղ­թը դա­տար­կած է քա­ղաքն ու մին­չեւ իսկ քա­ղա­քի այն հատ­ուած­նե­րը, որոնք պէտք է եռուն ըլ­լա­յին: Տե­ղա­ցիք, որոնք ծա­նօթ են իրենց կա­տակ­նե­րով եւ սրամ­տու­թեամբ, սար­սա­փով կը յայտ­նեն, որ քա­ղա­քը դա­տարկ­ուած է այն աս­տի­ճան, որ զգա­լի եւ տե­սա­նե­լի է թէ նոյ­նիսկ փո­ղոց­նե­րուն մէջ, հետզ­հե­տէ պակ­սած է եր­թե­ւե­կը, թէ՛ ան­ցորդնե­րու եւ թէ՛ ինք­նա­շարժ­նե­րու:

Միւս կող­մէ, Հա­յաս­տա­նի հան­րա­պե­տու­թեան ազ­գա­յին վի­ճա­կագ­րա­կան ծա­ռա­յու­թեան Նո­յեմ­բեր 19-ին հրա­պա­րա­կած “Հա­յաս­տա­նի հան­րա­պե­տու­թեան մար­զե­րը եւ Երե­ւան քա­ղա­քը թիւե­րով“ հեր­թա­կան զե­կու­ցու­մին մէջ ներ­կա­յաց­ուած է Հա­յաս­տա­նի հան­րա­պե­տու­թեան մար­զե­րու բնակ­չու­թեան թիւը: Մար­զե­րուն մէջ բնակ­չու­թիւնը 1 տար­ուան ըն­թաց­քին նուա­զած է 13-17 առ հա­րիւ­րով:p5 new-gyumri

Երե­ւա­նի բնակ­չու­թիւնը այդ ըն­թաց­քին նուա­զած է 61 հա­զա­րով կամ 5.4 առ հա­րիւ­րով: Ընդ­հա­նուր առ­մամբ, Հա­յաս­տա­նի բնակ­չու­թիւնը ըստ Ազ­գա­յին վի­ճա­կագ­րու­թեան ծա­ռա­յու­թեան հրա­պա­րա­կած պաշ­տօ­նա­կան այդ տե­ղե­կա­տուու­թեան, նուա­զած է 247 հա­զա­րով կամ 7.5%:

Արա­գա­ծոտ­նի մար­զի բնակ­չու­թիւն այս մէկ տար­ուան ըն­թաց­քին նուա­զած է 10 հա­զա­րով կամ 6.9 առ հա­րիւ­րով, Արա­րա­տի­նը` 20 հա­զա­րով կամ 7.2 առ հա­րիւ­րով, Ար­մա­ւի­րի­նը` 20.3 հա­զա­րով կամ 7 առ հա­րիւ­րով, Գե­ղար­քու­նի­քի­նը` 7.5 հա­զա­րով կամ 3 առ հա­րիւ­րով, Լոռիի մար­զի­նը` 47.5 հա­զա­րով կամ 17 առ հա­րիւ­րով, Կո­տայ­քի­նը` 28 հա­զա­րով կամ 10 առ հա­րիւ­րով, Շի­րա­քի­նը` 31 հա­զա­րով կամ 11 առ հա­րիւ­րով, Սիւ­նի­քի­նը` 11 հա­զա­րով կամ 7.3 առ հա­րիւ­րով, Վա­յոց Ձո­րի­նը` 4 հա­զա­րով կամ 6.9 առ հա­րիւ­րով, Տա­ւու­շի­նը` 6.5 հա­զա­րով կամ 5 առ հա­րիւ­րով:

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles