ԳԱ­ՆԱ­ՏԱ.- ՀԱ­ՅՈՑ ՑԵ­ՂԱՍ­ՊԱ­ՆՈՒ­ԹԵԱՆ ՆՈ­ՐԱ­ԿԱ­ՌՈՅՑ ՅՈՒ­ՇԱՐ­ՁԱՆ

0 0
Read Time:3 Minute, 12 Second

p3 Laval1  ՄՈՆ­ՐԷ­ԱԼ (“Հո­րի­զոն“).- Հոկ­տեմ­բեր 20-ին, Գա­նա­տա­յի Քէ­պէք նա­հան­գի եր­րորդ մե­ծա­գոյն քա­ղա­քը հան­դի­սա­ցող Լա­ւալ քա­ղա­քին մէջ, բա­ցու­մը կա­տար­ուե­ցաւ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կին նուիր­ուած յու­շար­ձա­նին:

Պաշ­տօ­նա­կան քա­ղա­քա­կան հիւ­րե­րու եւ բազ­մա­հա­րիւր հայ­րե­նա­կից­նե­րու ներ­կա­յու­թեամբ արա­րո­ղու­թիւնը, սկիզբ առաւ Գա­նա­տա­յի եւ Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան օրհ­ներգ­նե­րով եւ պե­տա­կան դրօշ­նե­րու շքա­խում­բի մուտ­քով: Օր­ուան հան­դի­սա­վարն էր Անի Արեւ­եան, որ յա­ջոր­դա­բար բեմ հրա­ւի­րեց Լա­ւա­լի Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան յու­շար­ձա­նի մի­աց­եալ յանձ­նա­խում­բի ատե­նա­պետ Սա­գօ Եա­գուպ­եա­նը, յու­շար­ձա­նի յանձ­նա­խում­բի ան­դամ Յո­վիկ Թիւ­ֆէնքճ­եա­նը, Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100-ամ­եա­կի Քա­նա­տա­յի Մի­աց­եալ յանձ­նա­խում­բի ատե­նա­պետ Մհեր Գա­րա­գաշ­եա­նը, որոնք մի­ա­հա­մուռ հաս­տա­տե­ցին հա­յոց պա­հան­ջա­տի­րու­թեան գծով քա­նա­տա­հա­յու­թեան վճռա­կա­մու­թիւնը:

Շնոր­հա­ւո­րու­թեան եւ ող­ջոյ­նի խօս­քե­րով հան­դէս եկան Լա­ւա­լի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի ան­դամ Ժոզ­լին Կեր­թէն, Քե­պէ­քի խորհր­դա­րա­նի ան­դամ Սու­զան Փրուլ, Գա­նա­տա­յի խորհր­դա­րա­նի ան­դամ Խօ­սէ Նու­նէ Մէ­լօ, Գա­նա­տա­յի խորհր­դա­րա­նի ան­դամ Սթէ­ֆան Տի­ոն եւ Գա­նա­տա­յի խորհր­դա­րա­նի նախ­կին ան­դամ Մատ­լէն Տալ­ֆոն Կի­րալ, որոնք դա­տա­պար­տե­ցին Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հան­դէպ շղթա­յա­զերծ­ուած ու­րաց­ման քա­ղա­քա­կա­նու­թիւնը եւ իրենց ան­վե­րա­պահ զօ­րակ­ցու­թիւնը յայտ­նե­ցին գա­նա­տա­հա­յու­թեան:

Գա­նա­տա­յի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պան Ար­մէն Եգան­եան, ըսաւ որ նո­րա­նոր ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­ներ կան­խար­գի­լե­լու հա­մար` մի­ջազ­գա­յին ըն­տա­նի­քին կոչ ուղ­ղեց` ճանչ­նա­լու Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան իրո­ղու­թիւնը: Հա­յաս­տա­նի, Ար­ցա­խի, Գա­նա­տա­յի, Քե­պէ­քի եւ Լա­ւա­լի դրօշ­նե­րուն հո­վանի­ին ներ­քեւ, թե­մի առաջ­նորդ Խա­ժակ արք. Յա­կոբ­եան, Նա­թան Արք. Յով­հան­նիս­եան, վե­րա­պատ­ուե­լի Ման­ուէլ Ճին­պաշ­եան եւ Գէ­որգ Ծ. վրդ. Զա­փար­եան կա­տա­րե­ցին յու­շար­ձա­նի օրհ­նու­թեան արա­րո­ղու­թիւնը:

Յու­շար­ձա­նի հե­ղի­նակ` Ար­թօ Չաք­մաքճ­եան իր սրտի խօս­քը փո­խան­ցե­լով` յայտ­նեց, թէ յու­շար­ձա­նի խոր­քա­յին իմաս­տը յոյսն է:

“Խա­չե­լու­թիւն-յա­րու­թիւն-վե­րած­նունդ“ խորհր­դան­շող յու­շար­ձա­նին հե­ղի­նակն է գա­նա­տա­հայ քան­դա­կա­գործ Ար­թօ Չաք­մաքճ­եան: Հան­րա­յին կեդ­րո­նա­կան վայ­րի մը մէջ գտնուող եւ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նուիր­ուած յու­շար­ձան իբ­րեւ, Լա­ւա­լի նո­րա­կա­ռոյց յու­շար­ձա­նը Գա­նա­տա­յի մէջ առա­ջին յու­շա­կո­թողն է:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles