Ա.Մ.Ն. ԱՐԵ­ՒԵԼ­ԵԱՆ ՇՐՋԱ­ՆԻ ՀԱՅ ԴԱ­ՏԻ ՅԱՆՁ­ՆԱ­ԽՈՒՄ­ԲԻ ՄԵ­ԾԱ­ՐԱՆ­ՔԻ 7-ՐԴ ՀԱՆ­ԴԻ­ՍՈՒ­ԹԻՒՆ

0 0
Read Time:2 Minute, 0 Second
Ձախէն աջ` Էտ Ռենտըլ, Քրիս Պոհճալեան եւ Զօհրապ Թազեան
Ձախէն աջ` Էտ Ռենտըլ, Քրիս Պոհճալեան եւ Զօհրապ Թազեան

 

p6 chris

Շա­բաթ, Հոկ­տեմ­բեր 12, 2013-ին, Ֆի­լա­տելֆ­իոյ մէջ, տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պած մե­ծա­րան­քի 7-րդ հան­դի­սու­թիւնը:

Այս առ­թիւ, պի­տի պար­գե­ւատր­ուին Զօհ­րապ Թազ­եան եւ Պոհ­ճալ­եան, որոնք յա­ջոր­դա­բար պի­տի ստա­նան` “Վա­հան

Քրիս p6 zohrabԳար­տաշ­եան“ եւ “Ազա­տու­թեան“ շքան­շան­նե­րը:

Զօհ­րապ Թազ­եան, որ տա­րի­ներ շա­րու­նակ ստանձ­նած է ազ­գա­յին պաշ­տօն­ներ, եղած է Հայ Դա­տի հե­տե­ւո­ղա­կան գոր­ծիչ­նե­րէն, շա­րու­նակ տրա­մադ­րե­լով ժա­մա­նակ եւ իրա­գոր­ծե­լով զա­նա­զան աշ­խա­տանք­ներ: Իսկ Քրիս Պոհ­ճալ­եան, շնոր­հիւ իր լոյս ըն­ծա­յած գիր­քե­րուն, կրցած է ներ­կա­յաց­նել հա­յու­թիւնն ու հայ­կա­կա­նու­թիւնը, օտար ըն­թեր­ցող­նե­րուն:

Այս հան­դի­սու­թեան պա­տուոյ հիւրն է  Փեն­սիլ­վան­իոյ նա­հան­գա­պետ Էտ Ռեն­տը­լը, որ միշտ ալ նե­ցուկ կանգ­նած է Հայ Դա­տի առն­չուող հար­ցե­րուն: Ձեռ­նա­կը պի­տի վա­յե­լէ Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն. շրջա­նի Բա­րե­ջան Առաջ­նորդ Օշա­կան Արք. Չօ­լոյ­եա­նի օրհ­նու­թիւնը:

Նշենք թէ, անց­եալ տա­րի այս մե­ծա­րան­քի հան­դի­սու­թիւնը, տե­ղի ու­նե­ցած էր Նիւ Ճըրզիի մէջ, եւ այս առ­թիւ պար­գե­ւատր­ուած էին Տոքթ. Ռի­չըրտ Յով­հան­նէս­եան  եւ պա­րո­նէս Քա­րո­լայն Քոքս:

Այս տար­ուայ ձեռ­նար­կը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ֆի­լա­տելֆ­իոյ կեդ­րո­նի “DoubleTree“ պան­դո­կին մէջ: Ձեռ­նար­կը պի­տի սկսի հիւ­րա­սի­րու­թեամբ, երե­կոյ­եան ժամը 6:30-ին, ապա 8:00-ին պի­տի կա­տար­ուի ընթ­րի­քը:

Յա­ւել­եալ տե­ղե­կու­թիւն­նե­րու հա­մար կապ հաս­տա­տել Ճէյմս Գի­զիր­եա­նի հետ .-

(267) 767-0453. www.anca.org/erbanquet.

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles