ԱՒԵՏԻ՜Ս…ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ԱՐԵՒԸ ԿՈՎԿԱՍԷՆ ԿԸ ԾԱԳԻ

0 0
Read Time:5 Minute, 13 Second


Յ. Պալեան

«Երգիծանք…Մարդկային հարցերու յարաբերականութեան  գինովութիւնը,  տարօրինակ գինովութիւնը ստուգութեան՝ որ չկայ իրողութիւն»:

Միլան Քունտերա, Ֆրանսագիր չեխ գրող, Ի. դար

Թող ներուի չարանալ եւ դառնացածի քմծիծաղով մտածել:
Աշխարհի խրձիկ դարձած հարցերու լուծման եւ նոր կարգերու հաստատման Պերիկլէսը եւ նոր Հոմերոսը վերյայտնուած են Կովկաս, անոնք նոր ժամանակներու պատմագրութեան եւ քաղաքական իմաստութեան բանալին բերած են: Ուստի, Միացեալ Ազգերու Կեդրոնը պէտք է Նիւ եորքէն փոխադրել Կովկաս, Պաքու-Երեւան, քանի որ պատմաշինութեան եւ տիեզերական քաղաքական առաջնորդութեան Արեւները այսուհետեւ հոն են: Աստուածատուր իմաստութեամբ, ներշնչումով եւ իրաւունքով, Իլհամ, հին պատմութեան էջերէն բացակայ եւ նորայայտ Ատրպէյճանով չբաւարարուելով, իր երեւակայութիւնը քերելով ծնունդ կու տայ Արեւմտեան Ատրպէյճանի: Այս քաղաքական ստեղծագործութիւն  է, միացնելու համար Կովկասը, վաղը՝ Աշխարհը: Հայաստանի Նիկոլն ալ, Իլհամէն ետ չմնալով, պատմութեան ընթացքը կը վերադարձնէ իր տիեզերական հունը, իշխանութեան տուչութիւնը եւ տիրութիւնը կը հիմնաւորէ աստուածային տնօրինութեամբ:
Անցեալին արքաներ համոզուած էին եւ հաւատացուցած, որ կ’իշխէին Կամօքն Աստուծոյ:
Նոյն  համոզումով գործած են եւ կը գործեն մեծ ու փոքր Իշխանները, նաեւ՝ թզուկներ, երեւակայութիւն ունեցող թաղային հեղինակութիւնները, բոլոր  անոնք որոնք արեւուն տակ կը կարծեն թէ տեղ մը գտած են իրենց ԵՍին համար, չեն վարանած այդ վերածել մնայուն տիրութեան, անփոխարինելիութեան, ժառանգականութեան, հայր, որդի, կին, ներքինի…
Այդպէս է նաւթատէր-ուժատէր Իլհամը, որ ինքնաշնորհուած իրաւունքով, դժոխք կը ղրկէ աշխարհի հին եւ նոր պատմագիրները, կը գծէ նոր քարտէս, մինչեւ Ի դարու սկիզբ գոյութիւն չունեցած Ատրպէյճանը կը լրացնէ Արեւմտեան Ատրպէյճանով: Այսպէս է ստեղծագործ քարտէսագիր Իլհամը:
Երկրորդը, ինչ որ ժողովուրդներ չես գիտեր  ինչո՞ւ մեծ նուաճում համարած են, ըլլալով հասարակաց մահկանացուներ, կոչած են ժողովրդավարութիւն, հայ Նիկոլը զայն կը փոխարինէ աստուածային անիմանալի գաղտնի միտքերու մարգարէական ընթերցումով եւ իւրացումով:  Ան Հանրապետութեան Ազգային Ժողովին մէջ, Ալիեւէն ետ չմնալու համար, խօսած է իր մարգարէական յայտնաբերումներուն մասին, որոնց անդրադարձած է Հայաստանի մամուլը, որպէսզի համաշխարհային ազգ հայութիւնը իմանայ: Իմանանք, որ եթէ Իլհամ կը զբաղի երկրային մանրուք հարցերով, քարտէսագրութեամբ, Նիկոլ կը յայտնէ որ ինք թափանցուած է տիեզերական իմաստներով:
Հանրապետութեան ներկայացուցչութեան առջեւ եւ ի լուր աշխարհի, ըսած է.
«Ուզում եմ աւարտել այս ընթացքում այս դահլիճում եւ դահլիճից դուրս անընդհատ քննարկուող եւ օդում պտըտուող մի թեմայով: Փորձ են անում ներկայացնել, որ Կառավարութիւն-Եկեղեցի, Հայ առաքելական եկեղեցու յարաբերութիւնները Կառավարութեան հետ լաւ չեն, կամ պրոբլեմներ կան այդ յարաբերութիւններում: Գիտէք, շատ տարօրինակ  ու աղմկոտ յայտարարութիւն եմ անելու. եթէ եկեղեցու յարաբերութիւնները Կառավարութեան հետ լաւ չեն, ուրեմն եկեղեցու յարաբերութիւնները լաւ չեն Աստուծոյ հետ, եւ դա՝ համաձայն քրիստոնէական տեսութեան: Եւ ես ուզում եմ դա ապացուցելու համար մեջբերել Պօղոս Առաքեալի՝ հռոմէացիներին ուղղուած թղթի 13-րդ համարից մի մեջբերում, որտեղ ասուում է՝ «Չկայ իշխանութիւն, որ Աստծուց չլինի, եւ եղած իշխանութիւնները Աստծուց են կարգուած, հետեւաբար՝ ով հակառակում է իշխանութեանը, Աստծոյ հրամանին է հակառակում»:
Ուրեմն իշխանութիւն քննադատել կը նշանակէ խանգարել տիեզերական կարգը:
Պատմութիւնը բեմն է Ատուածատուր իրաւունքով իշխածներու եւ իշխողներու: Ֆրանսայի մեծ թագաւոր Լուտովիկոս ԺԴ ըսած է, «Ես եմ Պետութիւնը», որ կը նշանակէ ոչ ոքի հաշուետու ըլլալ»: Անգլիոյ Հենրի Ը թագաւորը խզուեցաւ Առաքելական Հռոմէն, քանի որ մերժեց հպատակիլ Սրբազան քահանայապետին, Անգլիոյ եկեղեցին անջատեց Հռոմէն, զայն յայտարարեց անկախ, ինք դարձաւ անոր պետը: Մինչեւ այսօր Անգլիոյ թագաւորը պետն է նաեւ երկրի հոգեւոր իշխանութեան, պետն է Անկլիքան եկեղեցիին:
Հայաստանի Հանրապետութեան հարցերը լուծուած են, քանի որ անոր իշխանութինը ԱՍՏԾՈՒՑ է, ինչպէս հասկցած է եւ կը վկայէ հայ Նիկոլը: Ուստի այլակարծութիւնը Աստուծոյ դէմ է: Հայաստանի Հանրապետութեան տարակարծութիւնները եւ պառակտումները կը հարթուին, եթէ հայ քրիստոնեան հաւատարիմ ըլլայ իր հաւատքին եւ չխանգարէ «Աստծուց» իշխանութեան ու իշխանաւորին: Առաջնորդ Նիկոլ, հետեւելով Պօղոս Առաքեալի պատգամին, կը լուսաւորէ Հայ Համաշխարհային Ազգը, եւ անոր հետեւութեամբ կը պատգամէ. «Չկայ իշխանութիւն, որ Աստծուց չլինի, եւ եղած իշխանութիւնները Աստծուց են կարգուած, եւ՝ ով հակառակում է իշխանութեանը, Աստծոյ հրամանին է հակառակում»:

Հետեւաբար, Ստալին իշխանութիւնը, Հիթլեր իշխանութիւնը, Համիտեան իշխանութիւնը եւ երիտթուրքերու իշխանութիւնը «Աստուծուց» էին», ուստի հայոց ցեղասպանութիւնը եւ հայրենահանումը «աստուածուց» էին, հրեաներու հրկիզումը «Աստուծուց» էր, Հիրոշիմայի եւ Նակազաքիի ռումբերը Աստուծուց էին: Իշխանութիւն Իլհամի քարտէսագրութիւնն ալ Աստուծուց է:
Եզրակացութիւն. Նիկոլի իշխանութիւնը աստուծուց է եւ զայն քննադատողները դատապարտուած են դժոխքի կրակին:
Հայ Նիկոլն ալ ատուծուց եղած իր իշխանութեամբ, ինչպէս Իլհամ կը գծէ նոր քարտէս, ինք ալ կրնայ ջնջել պատմութեան էջերը, չէ եղած ցեղասպանութիւն, չեն եղած Անի եւ Վան, աշխարհ պիտի չքանդուի եթէ Սեւանը դառնայ Կէօքչայ, Երեւանը՝ Էրիվան, Ստեփանակերտը՝ Խանքենտի: Կ’ըլլայ խաղաղութիւն, եղբայրութիւն:
Ուրեմն չարեաց աղբիւր են հաւասարութիւնը, խօսքի ազատութիւնը, ընտրելու իրաւունքը: Արդարեւ, իհչպէ՞ս կարելի է յաւակնիլ հաւասար ըլլալ «Աստուծուց» բխած իշխանաւորին, ընդդիմանալ, երբ Աստուած խօսած է, ալ ինչո՞ւ պիտի խօսին հասարակ մահկանացուները, զորս կը կոչենք ընդդիմադիր: Հետեւելով իշխանութեան «աստուծուց» ըլլալու «աստուածահաճոյ» գաղափարին, թաղային հեղինակութիւն դարձած աւազակներուն ալ պէտք չէ հակադրուիլ, ինչպէս պէտք չէ քննադատել դրամի եւ «մանիպուլացիա»ներու «էսթէպլիշմընթ»ները, մեր ժողովուրդի պարագային՝ հոն ուր անոնք կան, ներսը եւ դուրսերը:
Հիմա որ  Պօղոս Առաքեալը գտած է իր իմաստութեան տարածիչը, ան Համաշխարհային Ազգ հայութիւնը ցարդ գումարուած ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆներէն տարբեր աստուածահաճոյ խորհրդաժողով մը պէտք է հրաւիրէ եւ որոշէ կենսագործել Պօղօս Առաքեալի քաղաքական իմաստութիւնը, որուն գիւտը ըրած է հայ Նիկոլը, եւ ընդնուիլ, որ, ««Չկայ իշխանութիւն, որ Աստծուց չլինի, եւ եղած իշխանութիւնները Աստծուց են կարգուած, եւ՝ ով հակառակում է իշխանութեանը, Աստծոյ հրամանին է հակառակում»: Հիմա կը մնայ առնել պատգամի թելադրած քալյը, եւ հաստատել ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔՈՎ ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆ, լուծարել Ազգային Ժողովը, փակել թերթեր եւ  լրատուամիջոցներ, վերջ տալ ընտրել-ընտրուիլԱստուծոյ դէմ բեմադրուող խաղերուն եւ կ’ըլլայ խաղաղութիւն, երկինքը կ’իջնէ երկիր: Հայ Նիկոլը, իր ունեցած իշխանութիւնը ընդունելով, զայն ստացած է Աստծուց, հասարակ մահկանացուներու համար միշտ մերժելի եւ մեծ չարիքներու պատճառ եղած ամբողջատիրութեան իրաւունք եւ անոր կը ձգտի (կը ձգտի՞): Ներսի եւ դուրսի հոգեբարոյական ստրուկները, Մեծ Առաջնորդի լոյսով գէթ Լուսին ըլլալու ցանկութիւն ունեցողները, ազատութեան, ժողովրդավարութեան, հաւասարութեան իրաւունքը պերճանք կը համարեն:
Աւելի պարզ խօսելով, աղմկարար Համաշխարհային Հայ Ազգը պէտք է իջեցնէ իր ինքնուրոյնութեան եւ իր պատմութեան թատրոնի վարագոյրը եւ յանձնուի Աստուծուց ստացուած  իրաւունքով իշխանաւորին եւ հայ քրիստոնեան կ’ազատի պառակտումներէ, կը նուաճէ խաղաղութիւն, Աստծուց ստացուած իշխանութեամբ երկնային երջանկութիւնը կը տարածուի Համաշխարհային Ազգին վրայ: Ըլլալով աստուածահաճոյ եւ Համաշխարհային, այլեւս սեփական հայրենիքի կարիք չի մնար:
Պէտք է որվիլ եւ ուսուցանել, որ «Չկայ իշխանութիւն, որ Աստծուց չլինի, եւ եղած իշխանութիւնները Աստծուց են կարգուած, հետեւաբար՝ ով հակառակում է իշխանութեանը, Աստծոյ հրամանին է հակառակում»:
Եւ վերջ պառակտումներու եւ պատերազմներու:
՝       Միթէ՞ անտեղի չէ, Աստծոյ հրամանին հակառակելով եւ  եսասիրութեամբ պառակտուիլ, սեփական ժողովուրդին եւ դրացիին հետ թշնամանալ՝ սեփական հայրենիք ունենաու համար:
Ինչո՞ւ վասն եղբայրոթեան  չծափահարել քարտէսագիր Իլհամի նոր աշխարհ ստեղծելու միտող աստծուց տրուած իշխանութեամբ կատարուող քարտէսագրութիւնը:
Հայաստանի Ազգային Ժողովին մէջ որպէս աղօթք պէտք է հնչեցնել Պօղոս Առաքեալի եւ անոր հոգեզաւակի տիեզերական իմաստութիւնը եւ վաղը աւելի լաւ կ’ապրինք: Կ’առաջնորդուինք երկնային իմաստութեամբ:
Պէտք չէ մտմտալ եւ հարցնել, թէ ո՞ւր կ’երթանք, ո՞ւր կը տանին, ի՞նչ ընելու եւ ի՞նչ ըլլալու համար: Համաշխարահային Ազգը եւ անոր «Աստծուց առաջնորդները» մանրուքներով չեն զբաղիր:
Լաւ ապրելու համար պէտք է հաւատալ  հետեւիլ եւ ծափ տալ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles