ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ Ա.Մ.Ն.-Ի «ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ»Ի ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ ՆԻՍՏ

0 0
Read Time:1 Minute, 21 Second

Նո­յեմ­բեր 21-ին, Ֆի­լա­տելֆ­իոյ Հայ Կեդ­րո­նի »Սի­րուն­եան« սրա­հին մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ Արե­ւել­եան Ա.Մ.Ն.-ի »Հա­մազ­գա­յին«ի Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան նիս­տը, մաս­նակ­ցու­թեամբ ան­դամ­ներ՝ Արա Նա­զար­եա­նի, Լե­նա Օհան­նէս­եա­նի, Մա­կի Սի­մոն­եա­նի, Հար­միկ Աւետ­եա­նի, Ալին Պաղ­տա­սար­եա­նի, Յաս­միկ Աբ­րա­համ­եա­նի եւ Յա­կոբ Մել­քոն­եա­նի: Անոնց կ’ըն­կե­րակ­ցէ­ին Ֆի­լա­տելֆ­իոյ մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դամ­ներ՝ Վար­դու­հի Գոմ­րուք­եան եւ Մա­տո­նա Գի­զիր­եան: Կեդ­րո­նա­կան Վար­չու­թիւնը, այս ժո­ղո­վին կը ներ­կա­յաց­նէր, Շրջա­նա­յին Վար­չու­թեան նախ­կին ատե­նա­պետ՝ Յով­սէփ Աւագ­եան:

Այս ժո­ղո­վը առիթ մը եղաւ որ ժո­ղո­վա­կան­նե­րը քննեն շրջա­նը յու­զող զա­նա­զան հար­ցեր: Կա­տար­ուե­ցաւ յա­տուկ անդ­րա­դարձ www.hamazkayin-usa.org կայ­քէ­ջը վե­րա­ո­րա­կա­ւո­րե­լու մա­սին:

Որոշ­ուե­ցաւ Նոր Տար­ուան առ­թիւ, օրա­ցոյց պատ­րաս­տել, կազ­մա­կեր­պել հա­մոյթ մը, մաս­նակ­ցու­թեամբ, Քա­լի­ֆորն­իա­յէն ժա­մա­նած »Էլե­մընթ« խում­բին եւ յա­ռա­ջի­կայ Մա­յի­սին վերս­տին կա­տա­րել նա­խա­պէս կազ­մա­կերպ­ուած գե­ղար­ուես­տա­կան ձեռ­նարկ­նե­րը:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles