“ԱՐ­ՁԱ­ԳԱՆԳ-2013“ ՌԱԶ­ՄԱ­ՎԱ­ՐԱ­ԿԱՆ ՄԱՐ­ԶՈՒՄ­ՆԵՐ

0 0
Read Time:2 Minute, 2 Second

p1 ardzagank2013-military-tr  ԵՐԵ­ՒԱՆ.- Ար­մա­ւի­րի “Բաղ­րամ­եան“ զօ­րա­նոցին մէջ տե­ղի ու­նե­ցող “Ար­ձա­գանգ-2013“ ռազ­մա­վա­րա­կան մար­զում­նե­րով, Հա­յաս­տան վե­րա­տե­սու­թեան եւ քննարկ­ման են­թար­կեց պե­տա­կան եւ ռազ­մա­կան կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րու աշ­խա­տան­քի ներ­դաշ­նա­կու­թեան մա­կար­դա­կը:

“Պե­տու­թեան բարձ­րա­գոյն պաշ­տօ­նա­տար ան­ձանց աշ­խա­տան­քը ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան որո­շում­նե­րի կա­յաց­ման ժա­մա­նակ“ նիւ­թով մար­զում­նե­րուն ներ­կայ եղան Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պետ Տիգ­րան Սարգս­եա­նը, պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օհան­եա­նը, պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման հա­մա­կար­գի եւ զին­ուած ու­ժե­րու բո­լոր բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօն­եա­նե­րը:

Ներ­կա­նե­րը հե­տե­ւե­ցան հե­տա­խոյզ­նե­րուն, յա­տուկ ջո­կա­տա­յին­նե­րու ցու­ցադ­րա­կան վար­ժանք­նե­րուն, որոնք փաս­տե­ցին Հա­յաս­տա­նի զին­ուած ու­ժե­րու մար­տա­կան պատ­րաստ­ուա­ծու­թեան բարձր մա­կար­դա­կը: Կա­ռա­վա­րու­թեան բո­լոր ան­դամ­նե­րը տար­բեր զի­նա­տե­սակ­նե­րով կա­րե­լիու­թիւն ու­նե­ցան ստու­գե­լու իրենց կրա­կա­յին պատ­րաս­տա­կա­մու­թեան աս­տի­ճա­նը, ծա­նօ­թա­ցան վար­ժանք­նե­րուն ներ­կա­յաց­ուած զի­նուո­րա­կան սար­քե­րուն եւ սպա­ռա­զի­նու­թեան:

Կա­ռա­վա­րու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը հե­տե­ւե­ցան զօ­րա­վար­ժու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին:

Հոկ­տեմ­բեր 8-ին տե­ղի ու­նե­ցած կա­ռա­վա­րու­թեան ար­տա­կարգ նիս­տին կա­ռա­վա­րու­թեան ան­դամ­ներ այս ռազ­մա­վար­ժու­թիւն­նե­րուն վե­րա­բե­րող առա­ջարկ­ներ ներ­կա­յա­ցու­ցին վար­չա­պե­տին` հա­ւա­նա­կան սպառ­նա­լիք­նե­րու չէ­զո­քաց­ման ու հան­րա­պե­տու­թեան պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­պատ­րաս­տու­թեամբ ուղղ­ուած քայ­լե­րուն վե­րա­բեր­եալ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles