ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆ՝ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՄԱՆՈՒԷԼ ԵՊՍ. ՊԱԹԱԳԵԱՆԻՆ

0 0
Read Time:2 Minute, 12 Second
Ձախէն աջ՝ Կեդրոնական Կոմիտէի անդամ ընկ. Հրայր Պարոնեան, Միացեալ Նահանգներու Հայ Կաթողիկէ Եկեղեցւոյ Առաջնորդ Մանուէլ Եպիսկոպոս Պաթագեան եւ Մարի Քէշիշեան

Հ.Յ.Դ. Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի յա­րան­ուա­նու­թիւն­նե­րու հետ նա­խա­ձեռ­նած հան­դի­պում­նե­րու ծի­րէն ներս, Չո­րեք­շաբ­թի, Փետր­ուար 3,  2010-ին, Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէ­էն ներ­կա­յա­ցուց­չու­թիւն մը, հան­դի­պե­ցաւ Հիւ­սի­սա­յին Ամե­րի­կա­յի (Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Արե­ւել­եան եւ Արեւմտ­եան շրջան­ներ եւ Գա­նա­տա) Հայ Կա­թո­ղի­կէ Եկե­ղեց­ւոյ Առաջ­նորդ Ման­ուէլ Եպիս­կո­պոս Պա­թագ­եա­նի հետ, Պրուք­լի­նի (Նիւ Եորք) Առաջ­նոր­դա­րա­նէն ներս:

Այս հան­դի­պու­մը առիթ մը եղաւ որ արծա­րած­ուին եւ քննուին գա­ղու­թը յու­զող հար­ցեր, յատ­կա­պէս վեր­ջին ամիս­նե­րուն մե­լան հո­սեց­նող Հա­յաս­տան – Թուրք­իա ճա­նա­պար­հա­յին քար­տէսն ու անոր յա­ջոր­դած ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը: Առաջ­նոր­դը կա­րե­ւո­րեց հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան եւ իրար­հաս­կա­ցո­ղու­թեան անհ­րա­ժեշ­տու­թիւնը:

Նշենք թէ Հ.Յ.Դ. Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու Արե­ւել­եան շրջա­նը կը ներ­կա­յաց­նէ­ին Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի ան­դամ ընկ. Հրայր Պա­րոն­եան (Նիւ Ճըր­զի) եւ Մա­րի Քէ­շիշ­եան (Նիւ Ճըր­զի): Ան­գամ մը եւս շեշտ­ուե­ցաւ թէ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար, Հի­լը­րի Քլին­թընին հրա­ւէ­րը չէր ներ­կա­յաց­նէր ամե­րի­կա­հա­յու­թեան մե­ծա­մաս­նու­թիւնը:

Աւե­լի քան կէս ժամ տե­ւո­ղու­թիւն ու­նե­ցող այս հան­դի­պու­մը, ան­ցաւ սի­րա­լիր մթնո­լոր­տի մէջ:

Նշենք թէ, քա­նի մը օր առաջ, Հ.Յ.Դ. Ա.Մ.Ն. Արե­ւել­եան շրջա­նի Կեդ­րո­նա­կան Կո­մի­տէի յա­րան­ուա­նու­թիւն­նե­րու հետ նա­խա­ձեռ­նած հան­դի­պում­նե­րու ծի­րէն ներս, նա­եւ կա­տար­ուած էր տե­սակ­ցու­թիւն մը Հայ Աւե­տա­րա­նա­կան եկե­ղեց­ւոյ ներ­կա­յա­ցու­ցիչ՝ պատ­ուե­լի Աւե­տիս Պոյ­նէր­եա­նի հետ:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles