ԱՅՍ ՇԱԲԱԹԱՎԵՐՋԻՆ.- ՍՓԻՒՌՔԻ ՄԱՍԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝ ՊՈՍԹԸՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ

0 0
Read Time:1 Minute, 8 Second
«Չարլզ եւ Էլի­զա­պէթ Քե­նոս­եան» ամպի­ո­նի վա­րիչ դա­սա­խօս Սի­մոն Փա­յասլ­եա­ն

Այս շա­բա­թա­վեր­ջին, Պոս­թը­նի հա­մալ­սա­րա­նէն ներս. տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ  Սփիւռ­քի մա­սին նուիր­ուած հա­մա­գու­մա­րը, որուն ըն­թաց­քին պի­տի քննարկ­ուին զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­ներ եւ հար­ցեր:

Երեք օր­ուայ վրայ եր­կա­րող այս յայ­տա­գի­րը ճոխ է եւ զա­նա­զան նիւ­թե­րով լե­ցուն:

Հայ Ար­դի պատ­մու­թեան «Չարլզ եւ Էլի­զա­պէթ Քե­նոս­եան» ամպի­ո­նի վա­րիչ դա­սա­խօս Սի­մոն Փա­յասլ­եա­նի կազ­մա­կեր­պած այս գի­տա­ժո­ղո­վին, պի­տի դա­սա­խօ­սեն Ռի­չըրտ Յով­հան­նէս­եան (Եու.Սի.Էլ.Էյ.), Խա­չիկ Թէ­օ­լէ­օլ­եան (Ուես­լի­յըն Հա­մալ­սա­րան), Լի­լիթ Քէ­շիշ­եան, (Եու.Սի.Էլ.Էյ.), Ռու­պի­նա Փի­րում­եան (Եու.Սի.Էլ.Էյ.), Սե­պուհ Արս­լան­եան (Քոր­նէլ Հա­մալ­սա­րան), Արա Սանճ­եան (Մի­շի­կը­նի Հա­մալ­սա­րան), Աս­պետ Գո­չիկ­եան (Պենթ­լի Հա­մալ­սա­րան) եւայլն:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles