ԱՄ­ՄԱ­ՆԻ ՄԷՋ ՀԱ­ՅԵ­ՐԷՆ ԼԵԶ­ՈՒԻ ՊԱՀ­ՊԱՆ­ՄԱՆ ՄԱ­ՍԻՆ ԴԱ­ՍԱ­ԽՕ­ՍԵՑ ԴՈԿՏ. ԱՐ­ՏԱ ՃԷ­ՊԷՃ­ԵԱՆ

0 0
Read Time:1 Minute, 30 Second

P14-15 AA  Ապ­րիլ 12-ին, Ամ­մա­նի մէջ, բա­նա­խօ­սեց Դոկտ. Ար­տա Ճէ­պէճ­եան, “Հա­յե­րէն լեզ­ուի պահ­պան­ման մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100-ամ­եա­կի սե­մին“ նիւ­թին մա­սին: Այս ձեռ­նար­կը կը նա­խա­գա­հէր Յոր­դա­նա­նա­հայ Գա­ղու­թի Հո­գեւոր Առաջ­նորդ Գերշ. Տ. Վա­հան Արք. Թօ­փալ­եա­նը: Երե­կո­յի բաց­ման խօս­քով հան­դէս եկաւ Ամ­մա­նա­հայ Մշա­կու­թա­յին Յանձ­նա­խում­բի ան­դամ Մա­րալ Վար­դան­եան:P14-15 AB

Դոկտ. Ար­տա Ճէ­պէճ­եան իր բա­նա­խօ­սու­թեամբ թո­ղեց այն հե­ղի­նա­կա­ւոր տպա­ւո­րու­թիւնը, որ հա­յե­րէն լե­զուն, իր Մես­րոպ­եան տա­ռե­րով պի­տի պահ­ուի եւ պի­տի հան­դի­սա­նայ մեր հա­յա­պահ­պան­ման, մեր ու­նե­ցած ան­կախ պե­տա­կա­նու­թեան եւ մեր գեր­զար­գաց­ման առաջ­նորդն ու ուղ­ղե­ցոյ­ցը: Ան քննար­կեց զա­նա­զան տար­բե­րակ­ներ եւ մի­ջոց­ներ եւ հե­տապնդ­ման մե­թոտ­ներ, որ հա­յե­րէն լեզ­ուի պահ­պա­նու­մը հան­դի­սա­նայ հայ ազ­գի գո­յա­տեւ­ման գրա­ւա­կա­նը:

Բա­նա­խօ­սու­հին բա­ցա­յայ­տեց անց­եա­լին եւ ներ­կա­յիս լեզ­ուա­պահ­պան­ման տար­բե­րու­թիւն­նե­րը, եւ տուաւ իր խոր­հուրդ­ներն ու ձե­ւե­րը, հա­յե­րէն լեզ­ուի պահ­պան­ման մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու մա­սին, մաս­նա­ւո­րա­բար Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հա­րիւ­րամ­եա­կի սե­մին:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles