ԱՂ­ԹԱ­ՄԱ­ՐԻ ԵՒ ՏԻԳ­ՐԱ­ՆԱ­ԿԵՐ­ՏԻ ՄԷՋ ՄԿՐՏՈՒ­ԹԻՒՆ ԵՒ ՊԱ­ՏԱ­ՐԱԳ

0 0
Read Time:3 Minute, 11 Second
Պատարագ` Տիգրանակերտի Սուրբ Կիրակոս...
Պատարագ` Տիգրանակերտի Սուրբ Կիրակոս…

ՊՈ­ԼԻՍ.- Արեւմ­տա­հա­յաս­տա­նի մէջ գո­յու­թիւն ու­նե­ցող վե­րա­նո­րոգ­ուած եկե­ղե­ցի­նե­րու մէջ, հետզ­հե­տէ կը կա­տար­ուի աղօթք ու պա­տա­րագ: Ար­դա­րեւ, Սեպ­տեմ­բեր 10ին Տիգ­րա­նա­կեր­տի (Տի­ար­պե­քիր) Սուրբ Կի­րա­կոս եկե­ղեց­ւոյ վե­րա­նո­րո­գու­մէն ետք, 3-րդ մեծ պա­տա­րա­գը մա­տուց­ուե­ցաւ Պոլ­սոյ հա­յոց պատր­ի­ար­քա­կան ընդ­հա­նուր փո­խա­նորդ Արամ Արք. Աթէշ­եա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ: Ան իր խօս­քին մէջ նշեց, թէ հե­տաքրք­րա­կա­նը այն է, թէ բա­ցի Պոլ­սա­հա­յե­րէ` պա­տա­րա­գին կը մաս­նակ­ցին նա­եւ տեղ­ւոյն նա­հան­գէն ար­մատ­նե­րով հայ քա­ղա­քա­ցի­ներ:

Աթէշ­եան նա­եւ Սուր­իոյ եւ Եգիպ­տո­սի խա­ղա­ղու­թեան հա­մար աղօթք կա­տա­րեց:aghtamar

Պա­տա­րա­գին մաս­նակ­ցե­ցան մեծ թիւով հա­յեր` աշ­խար­հի տար­բեր եր­կիր­նե­րէ, որոնց շար­քին եղած են մօ­տա­ւո­րա­պէս 50 ուխ­տա­ւոր` Հա­յաս­տա­նէն:

Առանց թրքա­կան դրօշ­նե­րու եւ Աթա­թուր­քի նկար­նե­րու մա­տուց­ուած պա­տա­րա­գին մաս­նակ­ցե­ցան նա­եւ Տի­ար­պե­քի­րի քա­ղա­քա­պե­տը, Ատա­նա­յի մօտ Մի­աց­եալ Նա­հանգ­նե­րու երկ­րորդ հիւ­պա­տո­սը, քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­ներ եւ մտա­ւո­րա­կան­ներ:

Միւս կող­մէ, Սեպ­տեմ­բեր 8-ին, Վա­նայ Լի­ճի Աղ­թա­մար կղզիի Սուրբ Խաչ եկե­ղեց­ւոյ մէջ, տե­ղի ու­նե­ցաւ տա­րե­կան պա­տա­րագ, մաս­նակ­ցու­թեամբ Պոլ­սոյ Հա­յոց Պատր­ի­ար­քի փո­խա­նորդ Արամ Արք. Աթէշ­եա­նի: Արա­րո­ղու­թեան մաս­նակ­ցե­ցան շուրջ 800 հա­յեր: Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն ետք, առա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով կա­տար­ուե­ցաւ մկրտու­թիւն: Թիւով վեց հա­յոր­դի­ներ մկրտուե­ցան: Աթէշ­եան Սրբա­զան նշեց, որ այս մկրտու­թեամբ, վե­րա­դար­ձած են սե­փա­կան ինք­նու­թեան եւ հայ­կա­կան եկե­ղեց­ւոյ: “Այ­սօր այս­տեղ մկրտու­թիւն կա­տա­րե­ցինք: Մե­զի հա­մար այս տօ­նը ոչ մէկ ձե­ւով կ՛ըն­կալ­ուի իբ­րեւ քա­ղա­քա­կան, տնտե­սա­կան, զի­նուո­րա­կան կամ ազ­գա­յին յաղ­թա­նակ: Ասի­կա վե­րա­դարձն էր այն կրօ­նա­կան սուրբ ար­ժէք­նե­րուն, որոնք ժա­մա­նակ մը կո­րուս­տի մատն­ուած էին: Այս­տեղ` Վա­նայ լի­ճի պատ­մա­կան կղզի­ին մէջ իրա­կա­նաց­ուած արա­րո­ղու­թեան իմաս­տը այս էր“, եզ­րա­կա­ցուց Արք. Աթէշ­եան: Սուրբ Խա­չի մէջ կա­տար­ուած պա­տա­րա­գը չոր­րորդն էր 2007 թուա­կա­նին եկե­ղեց­ւոյ վե­րա­նո­րո­գու­մէն ի վեր: Նշենք թէ խումբ մը թուր­քեր եւ ազե­րի­ներ փոր­ձե­ցին խան­գա­րել մա­տուց­ուած տա­րե­կան պա­տա­րա­գը: Թուրք­իոյ մէջ գոր­ծող հա­կա­հայ­կա­կան յայտ­նի “Ասիմ­տեր“ կազ­մա­կեր­պու­թեան ան­դամ­նե­րը ժա­մա­նած էին Վա­նայ լիճ: Անոնք արա­րո­ղու­թեան աւար­տին մե­խակ­ներ նե­տած են Վա­նայ լի­ճին մէջ, ապա նա­եւ այ­րած զօ­րա­վար Անդ­րա­նի­կի լու­սան­կար­նե­րը:

 

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social profiles